پرسش: آیا با استفاده از ماشین ظرفشویی در مصرف آب صرفه جویی می شود؟
bullet پاسخ: اگر تمام ظرفها در طول روز جمع آوری شده و همه با هم شسته شود ،بله، قطعاباعث صرفه جویی در میزان آب مصرفی می شود.
پرسش: از بیت تمام مدل های تلویزیون بالاخره کدامیک بهتر است؟
bullet پاسخ: در واقع این موضوع بر حسب نیاز هر خانواده متفاوت اسن .
صفحه از 1 موارد در هر صفحه:
پرسشگر:
پرسش:*
ایمیل :
موبایل :
کد امنیتی:
captcha